Oferta

GOLD Biuro Rachunkowe jest odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie na szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem i doradztwem finansowym podmiotów gospodarczych, działających w Polsce.

Na podstawie podpisanych przez Naszych Klientów pełnomocnictw jesteśmy upoważnieni do reprezentowania Państwa przed organami administracji skarbowej i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

GOLD Biuro Rachunkowe współpracuje również z jedną z warszawskich Kancelarii Radcy Prawnego.


GOLD Biuro Rachunkowe zapewnia profesjonalną obsługę księgową:

1. dla osób fizycznych:

 • prowadzących działalność gospodarczą i nie prowadzących działalności gospodarczej
 • rozpoczynających lub likwidujących działalność gospodarczą
 • wykonujących wolne zawody, np.: lekarz, prawnik
 • uzyskujących przychody z najmu lub dzierżawy
 • poszukujących porady finansowo-księgowej z zakresu prawa dochodowego, podatku VAT i innych podatków, opłat i rozliczeń z ZUS
2. dla podmiotów gospodarczych:

 • spółek osobowych (jawne, partnerskie i komandytowe)
 • spółek cywilnych
 • spółek kapitałowych (akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością)
3. dla stowarzyszeń, fundacji, instytucji pożytku publicznego4. dla podmiotów gospodarczych zagranicznych, prowadzących działalność w Polsce


Nasze Biuro Rachunkowe świadczy usługi między innymi w zakresie:

 • prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub pełnych ksiąg rachunkowych
 • obsługi rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • prowadzenia ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • kompleksowej obsługi spraw kadrowo-płacowych i rozliczeń z ZUS
 • doradztwa i obsługi przy rozpoczęciu lub zamknięciu działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek
 • tworzenia biznesplanów
 • obsługi Klientów anglojęzycznych

Pracujemy na profesjonalnych, aktualizowanych na bieżąco, programach księgowych i kadrowo-płacowych, spełniających potrzeby różnorodnych odbiorców, przez co zapewniamy rzetelną obsługę Naszych Klientów.

GOLD Biuro Rachunkowe posiada polisę ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.